Workshop / activiteit

Tim de Vries


My name is Tim de Vries, and I am an advisor on data analysis in the social, spatial and public domain at consultancy firm Van Dam & Oosterbaan. This means that I advise municipalities and provinces where data and data analysis (so many numbers and Excel!) play a major role. For example, I am working on a cost price study for a youth care region in order to determine how much youth care will cost. I am responsible for the calculations and I make sure that the data is clear to the employees of the client. I am also doing courses in the field of Business Intelligence (BI), this is more about creating dashboards: programs that municipalities can use to gain insight into the numbers.

I graduated from the Bachelor’s in Interdisciplinary Social Science in 2018 and completed the Master’s in Social Policy and Public Health in 2020. After a few detours at UU, I started as a social domain trainee at another consulting firm. I noticed that I found consulting and the social domain enormously interesting, but I got little energy from assignments in the policy area. My heart was more in numbers and data! After this I started at Van Dam & Oosterbaan, where data becomes central in all consultancy assignments.

It’s a new way of thinking in the social domain, but very interesting: with data you can extract information that you might not see at first glance!

Ik ben Tim de Vries, en ik ben adviseur data-analyse in het sociaal, ruimtelijk en publiek domein bij adviesbureau Van Dam & Oosterbaan. Dat betekent dat ik advies geef aan gemeenten en provincies waarbij data en data-analyse (dus veel cijfertjes en Excel!) een grote rol speelt. Ik ben bijvoorbeeld bezig met een kostprijsonderzoek voor een jeugdhulpregio, om in kaart te brengen hoeveel de jeugdzorg gaat kosten. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor de berekeningen en ik zorg dat data inzichtelijk worden voor werknemers bij de klant. Ook ben ik cursussen aan het doen op het gebied van Business Intelligence (BI), dit gaat meer over het maken van dashboards: programma’s die gemeenten kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in de cijfertjes.

Ik ben in 2018 afgestudeerd van de bachelor Interdisciplinaire Sociale Wetenschap en in 2020 heb ik de master Social Policy and Public Health afgerond. Na een paar omwegen bij de UU ben ik begonnen als trainee sociaal domein bij een ander adviesbureau. Ik merkte dat ik het adviseren en het sociaal domein enorm interessant vond, maar ik kreeg weinig energie van opdrachten op beleidsgebied. Mijn hart lag meer bij cijfertjes en data! Hierna ben ik bij Van Dam & Oosterbaan begonnen, waar data in alle adviesopdrachten centraal wordt.

Het is een nieuwe manier van denken in het sociaal domein, maar erg interessant: met data kun je namelijk informatie halen die je op het eerste oog misschien niet ziet!