Workshop / activiteit

Sjoerd Houweling


In 2021 ben ik afgestudeerd aan de master orthopedagogiek van de UU. Tijdens mijn master ben ik als stagiaire begonnen bij mijn huidige baan. Ik werk nu al gedragskundige bij Sherpa, een zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt in ’t gooi en de vechtstreek. In de bachelor en master is helaas weinig aandacht voor een verstandelijke beperking en het is daardoor voor studenten een raadsel wat je nou gaat doen als orthopedagoog binnen dit werkveld. Door stage te lopen ben ik erachter gekomen dat de gehandicaptenzorg ontzettend leuk, complex en buiten de lijntjes kleurt. In mijn werk ben ik bezig met complexe diagnostiek, want alle stoornissen uit de GGZ komen voor, in combinatie met een verstandelijke beperking. Dit maakt dat je erg multidisciplinair bezig bent om die puzzels op te lossen en met veel mensen samenwerkt. Je werkt met cliënten, teams, managers en collega’s samen en hebt een mediërende rol. Ik ben bezig met observeren, diagnostiek, advisering, coaching en omdat ik het erg leuk vind ook met visie en beleid. Ik heb een belangrijke regie-functie en krijg veel kansen om hierin te leren. Ik ben structureel betrokken bij teams waarbij ik probeer signalen op te vangen en daar een vervolg aan te geven, probeer begeleiders te inspireren, vanuit een juist denkkader te laten werken en geef toelichting over sociaal-emotionele ontwikkeling, andere ontwikkelingszaken, autisme, een verstandelijke beperking, maar ook over dementie! Ik werk namelijk met oudere mensen die het niveau van kinderen hebben met alle problemen die daardoor kunnen ontstaan. De gehandicaptenzorg is dus erg veelzijdig en vooral ook anders dan je in eerste instantie zou denken!