Workshop / activiteit

Sara Nguyen


Als Beleidsadviseur Jeugd bij de gemeente Waalre hou ik me bezig met de jeugd uit Waalre. Ik ben beleidsmatig en financieel verantwoordelijk voor de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp, preventief jeugdbeleid. Daarnaast ondersteun ik beleidsmatig het lokale team rondom Jeugd.

Concreet ben ik bezig met het in beeld brengen van het preventieve jeugdhulpaanbod in Waalre door gebruik te maken van de preventiematrix. Ik weet wat het onderwijs mist en ik zoek naar hoe wij als gemeente de gaten kunnen opvullen bij het onderwijs. Ondertussen praat ik de consulenten van het lokale team bij wat betreft de vele veranderingen in en rondom jeugdhulp.

Ik ben in Waalre terecht gekomen na het afronden van mijn traineeship bij BMC, een adviesbureau voor het publieke domein. Tijdens mijn traineeship ben ik volledig ondergedompeld in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Eerst als projectondersteuner, daarna als projectmedewerker en ten slotte als projectleider. In deze rollen heb ik verschillende projecten gedraaid in Noordoost en Zuidoost Brabant. Een expert zou ik me zeker niet noemen, maar ik heb wel kennis en een duidelijke visie omtrent de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling is niet uit de lucht komen vallen voor mij. Mijn master was Youth, Education and Society (2019) waarbij ik verschillende vakken heb gevolgd over kindermishandeling en strafrecht. Tijdens de master is het me duidelijk geworden dat niet elke kind positief wordt ondersteund en gestimuleerd in dienst ontwikkeling door de ouders/verzorgers. En ik versterk graag de kansen van het kind door als beleidsadviseur Jeugd aan de slag te zijn.