Workshop / activiteit

Romy Noordhof


Mijn naam is Romy Noordhof. Sinds het afstuderen van de master Onderwijskundig Ontwerp en Advisering in 2013 werk ik bij Stichting Cito. Ik begon als toetsdeskundige bij praktijkvakken voor het VMBO. Hoewel ik nog steeds vind dat dit de leukste centrale examens zijn die Cito maakt, begon het na een paar jaar te kriebelen om breder te kijken. Ik wilde producten maken voor meerdere vakken, meerdere leeftijdscategorieën en ook de innovatie meer en meer opzoeken. Inmiddels ben ik overgestapt naar de afdeling Onderzoek, Kennis en Innovatie (OK&I): Cito’s jongste afdeling. Als onderdeel van Stichting Cito geven we er sinds 2018 invulling aan het label Cito Kennisorganisatie. Via innovatieve onderzoeks- en innovatieprojecten werken we continu aan nieuwe meet- en volginstrumenten voor in de klas. Want hoe meet je bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden uit het curriculum, zoals digitale geletterdheid of burgerschap? En hoe kun je bestaande vaardigheden zoals lezen en spreken vernieuwend meten met huidige technologieën. Als Hoofd Team Prototypes ontwikkel ik met mijn team digitale prototypes die antwoord geven op zulke vragen. En dat doen we samen met scholen en heel veel leraren en leerlingen. De kennis en kunde die we hiermee vergaren en ontwikkelen, delen we openbaar. Uitgangspunt? Toetsen maken die recht doen aan de leerling en de vaardigheid. Zorgen dat de technologie het zware werk doet, zodat het de leraar informatie oplevert en tijd scheelt. Het team dat ik aanstuur is klein maar multidisciplinair (onderwijskundigen, onderzoekers & IT-ontwikkelaars) en doordat we steeds met een ander vraagstuk bezig zijn, is het werk afwisselend en verrassend.