Workshop / activiteit

Rebecca Beck


Hoi, ik ben Rebecca. Ik werk als specialist ‘Fit & Gezond’ bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Hier kan ik veel van de vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens mijn opleiding goed inzetten!
Na mijn bachelor ‘Culturele Antropologie’ aan Universiteit Utrecht (2007) volgde ik de master ‘Culturele Antropologie en sociologie der niet- westerse samenleving’ aan de Universiteit van Amsterdam (afgestudeerd in 2009). Tijdens deze studie werkte ik parttime voor Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken. Een collega daar koppelde me aan zijn samenwerkingspartner bij het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (werd later Kenniscentrum Sport & Bewegen). Zij werkte op het programma ‘Meedoen alle jeugd door sport’ en werd al snel mijn collega!
Eenmaal aan de slag bij Kenniscentrum Sport & Bewegen wist ik eigenlijk nog vrij weinig over de sport- en beweegwereld. Daar heb ik met veel inlezen en informatie van collega’s en het werkveld een snelle inhaalslag op gemaakt. Maar.. ik had wel veel kennis en vaardigheden die bij dit specifieke programma goed te pas kwamen: kennis over de multiculturele samenleving. In de jaren die volgde ben ik altijd blijven werken voor de doelgroep kinderen, jeugd en hun ouders. De laatste tijd richt ik me relatief veel op de allerjongste doelgroep: 0-4 jarigen en hun ouders. Hierbij is het goed om te weten dat we ons over het algemeen niet rechtstreeks richten op de einddoelgroep, maar op de professionals die met hen werken. Denk bij deze doelgroep aan de kinderopvang, de jeugdgezondheidszorg, buurtsportcoaches en kinderfysiotherapeuten. Erg inspirerend en uitdagend!
Ik wil dat kinderen vanuit hun omgeving gestimuleerd worden om voldoende en kwalitatief goed te bewegen. Dat is belangrijk voor hun ontwikkeling. Door dat met de juiste kennis te doen bereik je meer! En daar zet ik me voor in! Geen enkele dag is bij mij hetzelfde… Samen met wetenschappers, beleidsmakers en professionals uit de praktijk verzamelen en verspreiden we kennis over sport en bewegen. Op basis van deze kennis ontwikkelen we eenvoudige toepasbare producten die ze in je eigen praktijk kunt inzetten. Producten die aansluiten op hun behoeften. Ik vind het leuk om focusgroepgesprekken, presentaties, workshops/ webinars te verzorgen en om te schrijven over de kennis die we hebben.
De vaardigheden die ik heb opgedaan in mijn opleiding zijn erg handig in mijn huidige werkzaamheden. Denk aan de vaardigheden die ik heb geleerd bij het doen van kwalitatief onderzoek. Ik heb een oprechte interesse in de doelgroep en hun achtergrond, context en denkbeeld. Voor mijn functie is het belangrijk om goed en snel te kunnen schakelen tussen verschillende projecten en taken. Ik vind het leuk om in co-creatie van begin tot eind de ruimte te krijgen om kennis(producten) te ontwikkelen en te verspreiden die van meerwaarde is voor de praktijk. De praktijk die zich inzet voor een gezonde ontwikkeling van onze jeugd!