Logo Universiteit Utrecht

What’s Next?! Explore your future @FSW

Workshop / activiteit

Rally Wagemans

Als beleidsmedewerker bij de directie Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo) was ik verantwoordelijk voor de landelijke aanpak van voortijdig schoolverlaten (vsv) en verzuim. Het doel van deze aanpak is dat jongeren in het mbo een diploma halen, een goede start maken op de arbeidsmarkt of doorstromen naar een goede vervolgopleiding.

Bijzonder in deze functie was de intensieve samenwerking met koepelorganisaties, gemeenten en partijen uit het zorg- en arbeidsmarktdomein, die mijn werkveld breed en uitdagend maakte. Deze kennis en informatie uit ‘het veld’ én politieke ontwikkelingen en standpunten benutte ik voor mijn werk en de organisatie. Ik werkte onder andere aan informatieproducten op het gebied van vsv en verzuim, kamerbrieven en wetgevingstrajecten. Uiteindelijk werkte ik natuurlijk voor de Minister – zij bepaalt uiteindelijk de richting van het landelijke beleid. De eerste keer dat ik de Minister ontmoette voor een voorstel over de vervolgaanpak van vsv was dan voor mij ook een inspirerend moment.

Inmiddels ben ik gestopt met deze functie, heb een paar maanden gereisd en ben op dit moment op zoek naar een nieuwe uitdaging.