Workshop / activiteit

Pieter Baay


Na mijn bacheloropleiding Sociologie (2005-2008) wist ik dat ik meer met onderzoek wilde. Dus lag de onderzoeksmaster Sociology and Social Research (2008-2010) voor de hand. Onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken boeide me en ik deed promotieonderzoek (2010-2014) op het snijvlak van psychologie-sociologie rond de vraag waarom de ene mbo-student wel een baan vindt en de ander niet. Het onderzoek vond ik leuk, maar was mij te academisch. Ik zag de doorwerking niet in de praktijk en ging praktijkgericht onderzoek doen bij het expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO). Na zes jaar wilde ik nóg meer ruimte om in de praktijk te werken, vanuit creatieve maakprocessen onderzoekend werken aan maatschappelijke opgaven in het onderwijs.
Inmiddels zou ik zeggen: Pieter geeft als onderzoeker-innovator bij Onderwijs124 en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) betekenis en vorm aan toekomstgericht onderwijs. Met zijn sociologische blik richt hij zich op de maatschappelijke en vormende kant van het mbo. Thema’s als burgerschap, diversiteit en inclusie gaan hem aan het hart. Pieter beweegt tussen wetenschap en praktijk door conceptuele verbindingen en interpersoonlijke dynamiek te creëren. Hij weet het onderzoekend en creatief vermogen bij zichzelf en anderen aan te wakkeren en zo innovatieprocessen te doorgronden en stimuleren. Pieter combineert werkzaamheden voor Onderwijs124, expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO) en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Pieter is tevens initiatiefnemer van Onderwijs124.