Workshop / activiteit

Olof van der Gaag


Olof van der Gaag studeerde in de jaren ’90 culturele antropologie in Utrecht. Na diverse functies in de studentepolitiek ging hij werken in de Tweede Kamer. Daarna vervulde hij verschillende functies in marketing, communicatie en fondsenwerving voor Natuur & Milieu. Sinds vijf jaar is Olof van der Gaag nu directeur van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE). Van der Gaag vertegenwoordigt in deze rol 6.000 bedrijven die streven naar versnelling van de energietransitie en maakt zich sterk voor een volledig duurzame energievoorziening. De NVDE droeg bij aan vrijwel alle sectortafels en subtafels van het Klimaatakkoord, Van der Gaag schoof aan bij de tafels Elektriciteit en Mobiliteit. Sinds 2019 is hij tevens voorzitter van De Duurzaamheidsraad van Amsterdam.