Workshop / activiteit

Miriam Verhage

In 2012 ben ik begonnen met de bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie in Nijmegen en heb tijdens het 2de en 3de jaar naast de reguliere vakken een Honours traject gevolgd waarvoor ik een eigen onderzoek mocht opzetten en uitvoeren in Buenos Aires, Argentinië. Na afronding van de bachelor heb ik de tweejarige research master Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation in Utrecht heb gevolgd en ben ik in 2017 afgestudeerd. Nog geen jaar later ben ik bij Leyden Academy on Vitality and Ageing begonnen, toen nog als junior onderzoeker. Leyden Academy is een kenniscentrum in Leiden waar wij ons bezig houden met alles wat te maken heeft met ouder worden. Dit doen we onder andere door onderzoek, trainingen voor zorgverleners, studenten en/of ouderen en nog veel meer.

Momenteel ben ik werkzaam als onderzoeker binnen het speerpunt Verbonden, dit wil zeggen dat ik mij voornamelijk bezig hou met projecten die als doel hebben ouderen te (blijven) betrekken bij de samenleving en indien mogelijk hiermee hun welbevinden te vergroten. Zo werk ik mee aan de ontwikkeling van een gespreksinstrument (over ouder worden) voor ouderen met laaggeletterdheid, doen we onderzoek naar eenzaamheidsinterventies en kijken we welke impact de coronacrisis heeft op het maatschappelijke leven van ouderen. Bij al deze projecten werken we samen met ouderen, middels kwalitatieve onderzoeksmethoden als interviews en focusgroepen of co-creatie sessies. Hiermee willen we samen met ouderen de dingen ontwikkelen die zij nodig hebben, gebaseerd op hun wensen en behoeftes. Deze emic manier van werken maakt dat ik als antropoloog alle vaardigheden en kennis die ik tijdens mijn studie heb opgedaan kan blijven inzetten.

Naast de inhoudelijke taken van onderzoek doen, houdt ik mij ook bezig met projectmanagement (planning, financiën, projectvoorstellen), netwerken met (belangen)organisaties, gemeentes, etc. en onderwijs over ouderen/ouder worden voor studenten van de hogeschool en universiteit. Door de verschillende speerpunten en thema’s waarmee wij werken hebben we een interdisciplinair team aan onderzoekers, waardoor ik samenwerk met zowel antropologen als een (verouderings)arts, psycholoog, fysiotherapeut of filosoof. Dit alles bij elkaar maakt mijn werk enorm gevarieerd, uitdagend en leerzaam.