Workshop / activiteit

Marijn Markus


Scroll down for the English version!

Dutch

Marijn rondde vijf jaar geleden zijn studie Sociologie af met een master in Beleidsanalyse en Big Data. Geïnteresseerd in menselijk gedrag, computers en ngo-werk, begon hij sollicitaties te schrijven voor een baan.
Destijds hadden woorden als Data Science en Artificial Intelligence niet de betekenis die ze tegenwoordig hebben. Het blijkt dat het bestuderen van bias met behulp van data en algoritmen een geweldige voorbereiding is op een arbeidsmarkt die tot de nok toe gevuld is met data, algoritmen en bias!
Tegenwoordig past Marijn zijn kennis van mensen en data toe om uiteenlopende gebieden te modelleren, verklaren en voorspellen, van misdaad tot HR, van vluchtelingen tot boeren in afrika.
Hij beoefent ook spreken in het openbaar en geeft les, van universiteiten in NL tot Ghana.
Misschien heeft hij gewoon geluk gehad. Of misschien is sociale wetenschappen zoveel meer dan op het eerste gezicht lijkt?

English
Five years ago, Marijn finished his Sociology studies with a masters in Policy Analysis and Big Data. Interested in human behavior, computers and NGO work, he started writing applications for a job.  

Back then, words like Data Science and Artificial Intelligence didn’t hold the meaning they hold today. As it turns out, studying bias using data and algorithms is a great preparation for a labor market  filled to the brim with data, algorithms and bias!
Nowadays, Marijn applies his knowledge of humans and data to model, explain and predict a variety of fields, from crime to HR, from refugees to farmers in africa.
He also practices public speaking and teaching, from universities in NL to Ghana.
Maybe he just got lucky. Or maybe Social Science is so much more than meets the eye?