Workshop / activiteit

Marielle Verdegaal


Mijn naam is Marielle Verdegaal, Gebiedsmanager Sociaal Domein bij Santé Partners (voormalig Vitras en STMR).

Voor ik startte als Gebiedsmanager ben ik werkzaam geweest bij een gemeente, onder andere als Teammanager Beleid.

In 2012 ben ik afgestudeerd aan de UU, master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken. Hierop ben ik ingestroomd vanaf de UvA, waar ik de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen heb afgerond.

Sante Partners is een grote organisatie die onder andere thuiszorg, ambulante begeleiding, maatschappelijk werk, en verpleeghuiszorg levert. In mijn rol ben ik verantwoordelijk voor meerdere teams die in mijn geval bestaan uit medewerkers Begeleiding Thuis, Huishoudelijke Hulp en Maatschappelijk werkers.