Workshop / activiteit

Lenneke Ainsworth

Naam: Lenneke Ainsworth
Huidige functie: Onderwijskundig beleidsmedewerker UMC Utrecht
Was student: Onderwijswetenschappen
Panel: Zorg: Klinisch

Ik ben als onderwijskundige afgestudeerd in 2002. In 2004 heb ik tevens mijn eerstegraads bevoegdheid tot docent maatschappijleer behaald, maar in dat beroep ben ik niet verder gegaan.
Sinds 2003 heb ik verschillende functies gehad in het UMC Utrecht. Sinds 2013 werk ik als beleidsmedewerker bij de opleiding Geneeskunde. Daarvoor werkte ik 6 jaar als medewerker kwaliteitszorg.
In mijn huidige functie ligt de focus met name op de bachelor Geneeskunde, maar ik doe ook opleiding overstijgende taken voor de bachelor en master Geneeskunde en voor onze vierjarige masteropleiding SUMMA (opleiding tot arts-onderzoeker).
Mijn belangrijkste taken zijn in volgorde van hoeveel tijd ik er aan kwijt ben:
– Ambtelijk secretaris selectiecommissie geneeskunde: ik ben het eerste aanspreekpunt voor al mijn collega’s die iets met de selectie te maken hebben of er iets over willen weten. Ik denk mee over de vormgeving van de selectieprocedure en de selectie-instrumenten, heb contact met de selectiekandidaten (meer dan 1000 per jaar), zit in verschillende overleggroepen (binnen de UU en landelijk met andere opleidingen Geneeskunde), handel samen met collega’s bezwaren af (binnen de UU of in Den Haag bij hoger beroepszaken) en zorg voor informatievoorziening op onze website, enz.
– Jaarlijks opstellen van de OERen: omdat wij drie opleidingen hebben, heb ik de verantwoordelijkheid over het juist formuleren van deze OERen. Veel is identiek voor onze opleidingen, maar veel ook niet. Het is dan ook heel precies werk om alles wat de opleidingen voor het komende jaar willen veranderen, goed op schrift te stellen. Omdat de Geneeskunde opleidingen behoorlijk afwijkend zijn van de standaard opleiding binnen de UU, wijken de OERen ook behoorlijk af van de Model OER die de UU voorschrijft. Dit is echt puzzelwerk dus, waarbij afstemming met de jurist van de UU elk jaar plaats moet vinden of wat wij willen wettelijk is toegestaan.
– Lid van verschillende verbeter en verander teams, als adviseur en/of als organisator, zoals: verbeteren academische vorming onderwijs, monitoring uitgangspunten nieuwe curriculum, lid projectgroep vernieuwing werkgroeponderwijs, adviseur honourscommissie, enz.

Mijn beste kwaliteiten en skills zijn mijn precisie, doorzettingsvermogen, taalvaardigheid, analytische vermogen, oog voor detail en kwaliteit en mijn wens om gezamenlijk tot een mooi eindproduct te komen.

Een voor mij inspirerend moment was een brainstorm sessie met studenten over Academische vorming in onze bachelor en master Geneeskunde. De energie die we die avond meemaakten onder alle aanwezigen (studenten en docenten) was heel inspirerend. Dit thema, waar studenten al jaren over aangaven dat het beter kon en waar docenten al jaren mee worstelden om het te verbeteren, werd na die avond voor het eerst sinds lange tijd weer een thema waar alle betrokkenen zin in hadden, een thema waar ze echt voor wilden gaan. Inmiddels ligt er een nieuwe opleidingsvisie en hebben al verschillende verbetersessies plaatsgevonden, ook weer in aanwezigheid van studenten.