Workshop / activiteit

Laurie Kos


Laurie graduated in 2016 in the Master Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship. She took her bachelor’s degree in General Social Sciences (towards social geography) at the University of Amsterdam. After her studies she worked for three years in sustainable area development at the Municipality of Amsterdam and is currently working at the Municipality as a project manager in the Wind Energy program. Here she works on energy transition at the local level. Nationally, it has been decided that every municipality must develop a regional energy strategy that states how energy can be generated locally. In a small country like the Netherlands, this is quite a challenge. The subject of wind energy is polarizing, with strong opinions for and against wind energy on land and of course also people with opinions in between, but which are less visible. Together with Amsterdammers, the program team is looking at locations where there is the most support with a commitment to local ownership of energy cooperatives so that Amsterdammers can also benefit. Her master’s degree in anthropology came in handy in unraveling a large organization such as the City of Amsterdam and also in this specific subject where she is working on a sustainability issue with political sensitivity, many different stakeholders, participation and communication processes.

Laurie is in 2016 afgestudeerd in de Master Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship. Haar bachelor Algemene Sociale Wetenschappen (richting sociale geografie) heeft zij gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft na haar studie drie jaar in duurzame gebiedsontwikkeling gewerkt bij de Gemeente Amsterdam en werkt momenteel bij de Gemeente als projectmanager bij het programma Windenergie. Hier werkt ze aan de energietransitie op lokaal niveau. Landelijk is besloten dat elke gemeente een regionale energiestrategie moet uitwerken waarin staat hoe er lokaal energie kan worden opgewerkt. In een klein land als Nederland is dit een flinke ruimte uitdaging. Het onderwerp windenergie is polariserend, met sterke meningen voor- en tegen windenergie op land en uiteraard ook mensen met meningen daar tussen in, maar die minder zichtbaar zijn. Samen met Amsterdammers kijkt het programmateam naar locaties waar het meeste draagvlak is met de inzet op lokaal eigendom van energiecoöperaties zodat Amsterdammers hier ook van kunnen profiteren. Haar master in antropologie kwam van pas in het ontrafelen van een grote organisatie als de Gemeente Amsterdam en ook bij dit specifieke onderwerp waar ze bezig is met een duurzaamheidsopgave met politieke gevoeligheid, veel verschillende stakeholders, participatie,- en communicatietrajecten.

Er is volgens Laurie een grote urgentie om van fossiele brandstoffen om te schakelen naar hernieuwbare energie opwek. Hier zet zij zich naast haar werk ook voor in als mede-initiatiefnemer van de Stichting Groen Pensioen, een stichting die pensioendeelnemers informeert en activeert in gesprek te gaan met hun pensioenfondsen om duurzamer te gaan beleggen. Het veranderen van financiële stromen van oude industrieën naar duurzame alternatieven kan enorme impact hebben. Vanwege deze inzet is ze dit jaar onderdeel van de Duurzame jonge 100 lijst. Laurie hoopt dat meer jonge opgeleide sociale wetenschappers zich gaan interesseren in de financiële sector om daar maatschappelijke waarde toe te voegen.