Workshop / activiteit

Jolien Ketelaar


Ik ben Jolien Ketelaar en ben in 2018 afgestudeerd aan de onderzoeksmasters Methodologie en Statistiek en Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Na het afronden van mijn studie wilde ik buiten de academische wereld werken om een ​​andere omgeving te ervaren en mijn programmeervaardigheden verder te ontwikkelen. Ik besloot om via een traineeship de overstap naar data science te maken. Dit traineeship gaf me nieuwe kansen om te leren, bijvoorbeeld Python en Git, en te werken aan projecten die direct verband hielden met de praktijk. Bij het UMC in Utrecht voorspelde ik instroom op de Intensive Care door operationele en patiëntgegevens uit verschillende bronnen te combineren. Verder heb ik tijdens het traineeship verschillende diepgaande trainingen gehad bij Xomnia, waaronder deep learning, text mining en deployment. In 2019 besloot ik naar Montreal, Canada te verhuizen. Gedurende dit jaar ben ik lid geworden van verschillende tech- en coderingsgemeenschappen en heb ik gewerkt als datawetenschapper en curriculummanager bij een EdTech-start-up. Het was een geweldige ervaring om in een stad te wonen waar tech zo’n grote rol speelt en waar veel bewustzijn is voor minderheden in de techwereld. Op dit moment ben ik weer in Utrecht en werk ik als dataspecialist bij Nivel, waar ik verantwoordelijk ben voor de databases van diëtetiek en logopedie. Ik ontwerp en beheer de datapijplijnen die data migreren en voorzie onderzoekers van verschillende datasets rond paramedische zorg. Wat ik leuk vind aan mijn huidige baan, is de mogelijkheid om samen interne processen efficiënter te maken en nieuwe vaardigheden te leren. 

Hello all! My name is Jolien Ketelaar and I graduated in 2018 from the research masters in Methodology and Statistics and Educational Sciences at Utrecht University. After completing my studies, I wanted to work outside the academic world to experience a different environment and further develop my programming skills. I decided to make the switch to data science via a traineeship. This traineeship gave me new opportunities to learn, for example Python and Git, and work on projects that were directly related to the real world. At the UMC in Utrecht, I predicted Intensive Care intake by combining operational and patient data from different sources. Furthermore, during the traineeship I had several in-depth trainings at Xomnia, including deep learning, text mining and deployment.In 2019 I decided to move to Montreal, Canada. During this year, I joined several tech and coding communities and worked as a data scientist and curriculum manager at an EdTech start-up. It was a great experience to live in a city where tech plays such a big role and where there is a lot of awareness for minorities in the tech world. Currently, I am back in Utrecht working as a data specialist at Nivel, where I am responsible for the databases of dietetics and speech therapy. I design and manage the data pipelines that migrate data and provide researchers with various datasets around paramedic care. What I like about my current job is the opportunity to work together to make internal processes more efficient and to learn new skills.