Logo Universiteit Utrecht

What’s Next?! Explore your future @FSW

Workshop / activiteit

Inez Boeijen

Mijn naam is Inez Boeijen, ik ben 24 jaar oud en ik ben masterstudent. Ik volg de master Clinical Child, Family and Education Studies (voorheen Orthopedagogiek), dus eind juni hoop ik orthopedagoog te zijn. Bij deze master hoort ook een stage en daarom loop ik momenteel stage bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) in Utrecht. Ik ben dus nog niet als volleerd professional aan de slag, maar ben nog bij de RvdK aan het leren hoe ik na de master als gedragsdeskundige aan het werk kan.
De belangrijkste taak die een gedragsdeskundige bij de RvdK heeft betreft de multidisciplinaire overleggen (mdo’s). In deze mdo’s begeleidt de gedragsdeskundige de raadsonderzoeker bij het opzetten en afronden van het raadsonderzoek. De taak van de gedragsdeskundige daarbij is om op overstijgend gebied in de gaten te houden wat het beste is voor het kind en hoe de zorgen en krachten in de situatie van het kind hierop van invloed zijn. Op deze manier kan de RvdK de rechtbank zo goed mogelijk adviseren over een straf of beschermingsmaatregel in het belang van het kind.
Daarnaast houden gedragsdeskundigen bij de RvdK zich bezig met verschillende werkgroepen (zoals straf of kind & scheiding) en daarnaast doen zij ook diagnostiek als het voor een onderzoek van belang is om een beter beeld te krijgen van een kind.
Bij het uitvoeren van deze taken helpt het dat ik zorgvuldig ben, geïnteresseerd ben ik heftige en complexe problematiek en van lezen hou (er worden heel wat rapporten gelezen in een week).
Een inspirerend moment in dit werk vond ik het adviesgesprek nadat het raadsonderzoek en een persoonlijkheidsonderzoek was afgerond. De cliënt en haar moeder gaven daarbij aan dat ze het advies dat de RvdK voor ogen had helemaal vonden aansluiten bij hun situatie en daar ook mee aan de slag wilden. Mooi om te zien wat het effect van een raadsonderzoek kan hebben.