Workshop / activiteit

Esther Kretz-de Klein


Na het afronden van de PABO ben ik gestart met de opleiding Orthopedagogiek binnen Pedagogische Wetenschappen. Ondanks mijn vooropleiding binnen onderwijs, heb ik toch gekozen voor de richting ‘psychosociale problemen’. Begin 2000 ben ik afgestudeerd. In de afgelopen 20 jaar heb ik gewerkt als orthopedagoog binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdzorg, onderwijs, justitie en een orthopedagogisch behandelcentrum. Ik heb me bezig gehouden met diagnostiek en behandelcoördinatie. Vooral jongeren met een licht verstandelijke beperking, forse gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek hebben mijn affiniteit. Zowel binnen de residentiële en ambulante zorg heb ik me ingezet om toe te werken naar een beter perspectief. Hierbij wordt het systeem van de jongere intensief betrokken, omdat mijns inziens niet de jongere ‘de cliënt’ is, maar dat wat er speelt tussen de jongere en zijn/haar naasten. Ondanks dat jongeren uit huis geplaatst worden, dient deze context onderdeel uit te maken van hun behandeling.

In 2019 ben ik gestart met de opleiding tot systeemtherapeut, enerzijds om de systemische visie verder uit te rollen binnen de (Jeugd)zorg en anderzijds om zelf als systeemtherapeut met gezinnen te gaan werken.

Momenteel ben ik werkzaam als gedragswetenschapper bij Yeph en als systeemtherapeut (in opleiding) binnen Spoor 030.

Yeph is een samenwerkingsverband van Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo voor de meest kwetsbare jongeren en gezinnen uit de regio Utrecht sinds 2020. Het heeft als doel om plaatsing van jongeren binnen de zeer intensieve behandelgroepen te voorkomen en om de uithuisplaatsing zo kort als nodig te laten duren en toe te werken naar (een) thuis. Het expertiseteam bestaat uit collega’s met veel ervaring in het werken met jongeren en hun gezinnen met complexe problemen.

Spoor030 is een samenwerkingsverband van Pluryn, Timon en dr. Bosman en biedt specialistische jeugdhulp in Utrecht-Oost sinds 2020. In vijf buurtgerichte teams ondersteunen we kinderen en hun gezinnen, in samenwerking met en aanvullend op de zorg van de buurtteams en andere partners in de basiszorg. Inzet kan bestaan uit begeleiding, ondersteuning op school, behandeling of diagnostiek. Het multidisciplinair team bestaat o.a. uit (GZ)psycholoog, orthopedagoog (generalist), ambulant specialisten, psychomotorisch therapeut, systeemtherapeut, psychiater.