Logo Universiteit Utrecht

What’s Next?! Explore your future @FSW

Workshop / activiteit

Eline van Houte

CareerNight, carrière maken; wat houd dat eigenlijk in? Ik ben na mijn bachelor Pedagogische Wetenschappen en master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken niet direct “carrière gaan maken”. Met heel wat omwegen ben uiteindelijk terecht gekomen op een plek waar ik handen en voeten kan geven aan mijn passie en talenten: ik ben maatschappelijk pedagoog en gespecialiseerd in in opvoed(ondersteun)ing in migratiecontext. Ik ben werkzaam als projectleider van de projecten Weerbaar Opvoeden en Opvoedambassadeurs bij stichting Stimulance. Dat werk combineer ik met onderwijstaken aan Universiteit Utrecht, binnen de bachelor Pedagogische Wetenschappen en de master Youth, Education and Society. Doen wat waardevol is, maatschappelijke impact heeft en waar mijn talenten tot uiting kunnen komen, zijn voor mij belangrijke onderdelen van “carrière maken”. Als projectleider houd ik me vooral bezig met maatschappelijke interventieontwikkeling (incl. fondswerving), trainen van trainers en vrijwilligers en coördinatie van de uitvoering van interventies. Drie kwaliteiten en skills die in mijn werk naar voren komen, zijn 1) culturele sensitiviteit en aanpassingsvermogen voor het kunnen samenwerken met mensen met diverse culturele achtergronden en taal- en opleidingsniveaus, 2) flexibiliteit, improvisatie- en relativeringsvermogen en 3) kunnen laveren tussen lange- en kortetermijndoelen en -taken. Het is voor mij erg inspirerend om te zien hoe onze trainers en opvoedambassadeurs ouders met een migratieachtergrond stimuleren om hun kinderen weerbaar op te voeden in een grootstedelijke en cultureel diverse opvoedomgeving, wat erg uitdagend kan zijn. Het komt vaak voor dat ouders niet alleen nieuwe inzichten verkrijgen die relevant zin voor hun alledaagse opvoedpraktijk, maar dat ze zichzelf ook weerbaarder en zelfverzekerder zijn gaan voelen. Dat inspireert me enorm!