Workshop / activiteit

Dortie Mijs


Als senior onderwijsadviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs begeleid ik basisscholen bij het versterken van hun school. De vragen die scholen stellen zijn vooral gericht op het verbeteren van hun taal- en leesonderwijs. Een traject kan bestaan uit verschillende bijeenkomsten met het team om te werken aan het vergroten van kennis en vaardigheden. Ik observeer lessen van leerkrachten en geef ze feedback. Tussentijds voer ik gesprekken met de directie om het verbeterproces te aan te sturen, te bewaken en te borgen. Meestal ben ik één tot twee jaar betrokken bij een verbeterproces.
Het geeft heel veel voldoening als je ziet dat na zo’n periode leerkrachten hun leerkrachtvaardigheden echt versterkt hebben en dat de taal- of leesresultaten van de leerlingen op de school ook daadwerkelijk verbeterd zijn.
Om een sparringpartner te zijn voor scholen is het belangrijk dat je de recente wetenschappelijke ontwikkelingen bijhoudt. Samen met collega’s schrijf ik regelmatig artikelen of boeken. Recent zijn boeken verschenen over Close Reading: een aanpak om het begrijpend leesonderwijs op scholen effectiever te maken.
Naast mijn werk ben ik als jurylid Primair Onderwijs betrokken bij de Jury Excellente Scholen. Het is heel leuk om op scholen te komen die ‘goed’ zijn bevonden door de Inspectie van het Onderwijs en echt uitblinken op een bepaald profiel waar ze goede resultaten mee behalen voor hun leerlingen.
Na mijn studie Onderwijskunde in 1999 ben ik begonnen als onderwijsonderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Daar ben ik begonnen aan mijn promotie-onderzoek gericht op de factoren die bevorderend en belemmerend werken bij het implementeren van een leesverbeterproject. Ik vond het heel interessant om op basis van data te analyseren hoe scholen zich verbeteren. Omdat ik de vertaalslag naar de praktijk miste, heb ik na vijf jaar de overstap gemaakt naar het onderwijsadvieswerk.