Logo Universiteit Utrecht

What’s Next?! Explore your future @FSW

Workshop / activiteit

Caroline van Dutry

Hi, mijn naam is Caroline en ik ben L&D consultant bij TriamFloat. Daar hou ik mij bezig met het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen en adviseren over leer- en ontwikkelvraagstukken. Concreet betekent dit bijvoorbeeld:
Het maken van een taakanalyse in een sessie met inhoudsexperts,
Een passend onderwijskundig ontwerp bedenken,
Het ontwikkelen van kwaliteitscycli en instrumenten voor werkplekleren,
Tot het adviseren over implementatie van onderwijskundige processen.
Kwaliteiten en skills
De belangrijkste vaardigheid die ik bezit is het nauw samen kunnen werken met verschillende stakeholders en daar als sparringspartner met een kritische blik het gesprek mee aan te gaan.
Inspirerend moment
Nadat ik een traineeprogramma voor de mediasector had ontworpen was ik zelf ook als intervisiecoach aangehaakt. Tijdens het bespreken van de ontwikkelingen van de trainees zei een van hen: “Ik ben nog niet af”. Leven lang ontwikkelen is niets anders dan het besef: “ik ben nog niet af”. Dat is een uitspraak die ik tot nu toe altijd meeneem in het ontwerpen en ontwikkelen van leeroplossingen.