Logo Universiteit Utrecht

What’s Next?! Explore your future @FSW

Workshop / activiteit

Anneke Brock

Als junior onderzoeker voor het Verwey-Jonker Instituut ben ik in eerste plaats vooral bezig met ‘klassieke’ onderzoekstaken, zoals literatuurstudie, interviews en analyses. Die gaan vrijwel altijd over kwetsbare groepen in de samenleving. Ook organiseer ik allerlei bijeenkomsten met panels, commissies en klankbordgroepen. 

Je werkt in zo’n tien projectteams, als het al niet meer is. Dat vraagt om veel schakelen en organisatievaardigheden. Een aantal trefwoorden die mij typeren, zijn: enthousiast, gedreven, onderzoekend, kritisch en geduldig. Ik heb veel interesse in schrijven, onderzoeken en overtuigen, en de wisselwerking hiertussen. 

Een inspirerend moment voor me was een lezing van Arna Mačkić. Oorspronkelijk uit voormalig Joegoslavië, schreef ze een boek over de impact die de verwoesting door oorlogen heeft op de gemeenschappelijke identiteit, en hoe architectuur deze opnieuw gestalte kan geven. Het deed me anders nadenken over hoe het hart van maatschappelijk onderzoek gericht zou moeten zijn op het bouwen en wederopbouwen van sociale infrastructuren.