Logo Universiteit Utrecht

What’s Next?! Explore your future @FSW

Workshop / activiteit

Anne Hartman

Ik werk als EU-adviseur in de Tweede Kamer voor de commissies Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ik adviseer de commissies over het Europese speelveld en op inhoudelijke dossiers, zoals handelsverdragen. Zo informeer ik Kamerleden voorafgaand aan debatten met bewindspersonen, die daarna in Brussel gaan onderhandelen namens Nederland. Het is een inhoudelijke baan op het snijvlak van de Europese en de nationale politiek; wat speelt er in Brussel en op welke manier kan de Kamer daar zo goed mogelijk invloed op uitoefenen? Hiervoor werkte ik in het Europees Parlement in Brussel als beleidsmedewerker voor een Europarlementariër. Dat was ontzettend leerzaam door de dynamiek van het EP, en het complexe Europese speelveld. Voor dit soort banen in een politieke context is het belangrijk om flexibel te zijn, snel te kunnen schakelen en een goed gevoel te hebben voor (politieke) verhoudingen.