Workshop / activiteit

Andre van Nieuwehuizen


De meeste mensen willen graag succesvol zijn, een betekenisvolle bijdrage leveren en zijn op zoek naar plezierbeleving in hun werk. Als (organisatie)psycholoog met een systeem- therapeutische belangstelling richt ik mij op het versterken van samenwerkingsrelaties en effectieve samenwerking binnen teams. Een belangrijke reden waarom dit niet altijd lukt, is omdat ‘de fit’ tussen persoon en context niet op orde is. Dit leidt regelmatig tot ongemakkelijke fricties, motivatieverlies en soms zelfs tot fysieke en mentale klachten. Ik help mensen om in dit type situaties naar zichzelf te kijken en daarbij ook oog te hebben voor hun context. Centraal staat daarbij het pakken van regie.

Daarnaast vind ik het momenteel interessant en relevant om organisaties te ondersteunen bij het werken aan het creëren van optimale condities waardoor samenwerking een bron van inspiratie en ontwikkeling kan zijn in plaats van frustratie. Met mijn bedrijf Teams in Conditie help ik organisaties aan de kennis die nodig is, coach ik teams en leid ik mensen op die willen leren om teams waar zij bij betrokken zijn, te versterken. Ik ben afgestudeerd in 1994 op het gebied van interventies in groepen en teams. In die zin ben ik bevoorrecht dat ik tot op de dag van vandaag nog steeds bezig mag zijn met dat waar ik tijdens mijn studie zo enthousiast over ben geraakt.