Workshop / activiteit

Adriaan Oostveen


Mijn keuze voor Algemene Sociale Wetenschappen (2007 – 2010) kwam voort uit een brede maatschappelijke interesse. Na mijn bachelor volgde ik de beleidsmaster Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie (2010 – 2011), waarbij ik me vooral op arbeidsmarktvraagstukken richtte. Tijdens mijn studie merkte ik dat ik onderzoek doen het leukste vond; ik vond statistiek leuk en had gevoel voor onderzoeksmethodologie. Daarom volgde ik nog een éénjarige researchmaster Social Policy Analysis aan de KU Leuven, waar ik in 2012 afstudeerde.

Hoewel een promotietraject daarna voor de hand lag, merkte ik dat academisch onderzoek me niet zo trok. Ik vond het belangrijk dat mijn onderzoek dicht op de praktijk lag, en wilde eerst aan meerdere onderwerpen kunnen snuffelen om te kijken wat me het meest trok. Daarom ben ik het beleidsonderzoek in gegaan. Ik heb sindsdien in meerdere organisaties gewerkt, maar werk nu alweer bijna vijf jaar voor Regioplan, inmiddels als senior onderzoeker arbeid, sociale zekerheid en integratie. In deze functie onderzoek ik de effectiviteit van beleid dat erop gericht is om allerlei kwetsbare groepen (jongeren, ouderen, vluchtelingen, arbeidsbeperkten) aan het werk te helpen. Meestal werk ik in opdracht van publieke opdrachtgevers, zoals gemeenten en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is afwisselend werk, want meestal werk ik aan ongeveer vijf tot zeven projecten tegelijk. Elk project heeft een eigen projectteam bestaande uit zowel junior als meer ervaren onderzoekers.

Wat ik meeneem uit mijn studie ASW is een brede en interdisciplinaire blik op maatschappelijke vraagstukken. Ook heeft het voor mijn werk veel toegevoegde waarde dat ik zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek beheers. In de praktijk baseer ik mijn rapporten namelijk meestal op een combinatie van cijfers en interviews met betrokkenen.