Logo Universiteit Utrecht

What’s Next?! Explore your future @FSW

Workshop / activiteit

Addy van Beek

Ik ben werkzaam als programmaleider binnen Meander, een multifunctionele accommodatie met daarbinnen o.a. gemeenschapshuis, bibliotheek en welzijns-activiteiten. Mijn opdracht is breed: in de kern gaat het erom initiatieven en activiteiten nemen en ondersteunen die eraan bijdragen dat deze plek een goede ontmoetingsplek binnen het dorp wordt. Een aantal taken daarbinnen zijn werken aan community-building, opzetten activiteiten-programmering en onderzoeken hoe Meander zich kan ontwikkelen als basisvoorziening in het dorp. Kwaliteiten die ik daarbij inzet zijn o.a. verbinden, creativiteit en abstractievermogen. Een inspirerend moment: we organiseerden met een aantal partners samen een talkshow die veel publiek trok. Dat was succesvol, maar het leukste was dat daarna een aantal inwoners mee wilden doen met organisatie van het vervolg.

NB: ik werk hier nu bijna een jaar. Hiervoor werkte ik 7 jaar bij een gemeente als coördinator Centrum Jeugd & Gezin. Een rol in het hart van het sociale domein, ten tijde van de transitie van jeugdhulp, Wmo, Participatiewet. Dus daar kan ik evt. ook over vertellen.